Leasing

Pragniemy Państwu przekazać kilka kluczowych informacji dotyczący leasingu jako usługi finansowej, oraz przedstawić czym taki produkt się charakteryzuje.

Czym jest Leasing?


Otóż LEASING to nic innego jak forma użytkowania przedmiotu, który po umownym okresie może stać się naszą własnością, jeśli podejmiemy decyzję o tzw. „Wykupie przedmiotu”.
W ramach leasingu jedna ze stron umowy /Finansujący nazywany również leasingodawcą/ przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy, przedmiotu na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty /tzw. raty leasingowe/.
Jakie są korzyści dla korzystających z Leasingu?
Podstawowe Korzyści wynikające z leasingu dla klienta to:
    • Stosunkowa niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,
    • Optymalizacja obciążeń podatkowych /nazywanych tarczą podatkową/
    • Możliwość rozliczenia podatku VAT.
Pragniemy przedstawić najpopularniejsze formy leasingu występujące na naszym rynku.

Leasing operacyjny

Leasing Operacyjny – charakteryzuje się głównie na czasowym przekazaniu w użytkowanie przedmiotu inwestycyjnego, /samochodu, maszyny lub urządzenia/. Okres na jaki jest podpisywana umowa zależy w dużej mierze od przepisów dotyczących amortyzacji danego przedmiotu. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy /klienta ,koszt uzyskania przychodu, a sam przedmiot leasingu nie podlega u klienta tzw. amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną /tzw. Wykup/ powiększony o stosowny podatek VAT.
Kolejnym produktem leasingu jest Leasing Finansowy.

Leasing finansowy

Leasing Finansowy – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast należy podkreślić, że przeniesienie własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Natomiast  po samym zakończeniu umowy, zwiększona jest forma amortyzacji pozwala w konsekwencji regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po uzgodnionym okresie umowy. Oznacza to, że Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do charakterystyki kredytu lub pożyczki. Przedmiotem „pożyczki” jest tu środek trwały, nigdy nie jest to gotówka.
Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.
Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu.
Należy podkreślić, że zgoła inaczej niż w leasingu operacyjnym, w którym podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

Następnym produktem leasingowym jest Leasing Zwrotny.


Leasing zwrotny

Leasing zwrotny – występuje wówczas, kiedy firma posiada liczne środki trwałe,/samochody, maszyny i urządzenia/ ale nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje.
Może wówczas oddać część majątku trwałego należącego do przedsiębiorstwa, firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing.
 Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania firma ma jednorazowy dopływ gotówki.

Kolejny produkt, który pragniemy przedstawić to Leasing Konsumencki.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki – zwany też prywatnym lub indywidualnym.
Produkt ten przeznaczony jest głownie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Produkt ten jest wciąż mało znany na polskim rynku finansowym.

Ostatni, bardzo ciekawy to Leasing Nieruchomości.


Leasing Nieruchomości

Leasing Nieruchomości –  skierowany może być zarówno do przedsiębiorców jak i osób fizycznych.
Produkt ten pozwala nabyć przedsiębiorcy nieruchomość, którą po okresie przewidzianym w umowie, może nabyć i wprowadzić jako majątek trwały do przedsiębiorstwa.
W okresie leasingu stanowi własność instytucji finansującej, dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w przypadku leasingu operacyjnego lub finansowego.
Natomiast dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, może być rozwiązaniem na nabycie nieruchomości.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]