Zadbaj o finanse firmyKredyty dla firm

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczany jest zazwyczaj na zakup konkretnych maszyn lub urządzeń lub budowę środka trwałego np. siedziby firmy, magazynu, hali itp.
Możliwy okres kredytowania nie przekracza zazwyczaj 15 lat i jest zasadniczo powiązany z szybkością amortyzacji danego środka trwałego. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości inwestycji. Możliwe jest także kredytowanie pomostowe kredytem VAT. Istotą tego rodzaju kredytu jest posiadanie przez firmę bieżącej zdolności finansowej do obsłużenia rat kredytowych.
Rozliczenie kredytu odbywa się na podstawie przedłożonych w banku faktur.

Kredyt inwestycyjny oparty na biznes planie

Co do zasady jest to kredyt tożsamy z kredytem inwestycyjnym, z jedną zasadniczą różnicą. W tym podejściu firma nie musi posiadać tzw. bieżącej zdolności finansowej, gdyż na podstawie przedkładanego do banku biznes planu przygotowujemy prognozę przyszłych dochodów uzyskiwanych w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia. Podstawą jest więc należycie przygotowana projekcja finansowa przedsięwzięcia, którą sporządza Ocean Group.
W tym podejściu możliwe jest także finansowanie tzw. spółek celowych.

Kredyt w rachunku bieżącym

Jest to produkt finansowy wspierający płynność firm. Jego wielkość jest uzależniona od obrotów osiąganych przez dany podmiot i co do zasady przyznawane są limity nie przekraczające 20% przychodu rocznego firmy.
Cechą charakterystyczną jest brak spłaty kapitału oraz brak konieczności rozliczania produktu w postaci faktur lub innych dokumentów. Produkt jest odnawiany co rocznie. Oznacza to konieczność przedkładania do banku stosownych dokumentów finansowych firmy oraz spełnienia warunku „obrotowania” na koncie.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy finansuje bieżącą działalność gospodarczą, przy czym w odróżnieniu od kredytu w rachunku (powyżej) jest kredytem ratalnym (zwyczajowo miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe) z okresem kredytowania maksymalnie do 5 lat.
Część z banków wymagać może rozliczenia kredytu czyli wskazania faktur, które zostały sfinansowane.
Wysokość kredytu jest wynikiem bieżącej zdolności finansowej firmy.

Gwarancje bankowe

Gwarancja jest istotnym instrumentem finansowym, wykorzystywanym najczęściej  jako zabezpieczenie  realizowanych kontraktów, zarówno na etapie realizacji jak  i udzielenia przez wykonawcę długoterminowej gwarancji wykonania.
Zazwyczaj zastępuje blokadę środków, jakich dokonuje zwyczajowo inwestor na rzecz wykonawcy z tytułu realizowanego przedsięwzięcia, zabezpieczając się tym samym przed ewentualnymi następstwami w postaci ujawnionych wad wykonanych usług/prac.

Faktoring

Faktoring jest coraz bardziej popularnym narzędziem wspierającym płynność bieżącą firm. W uproszczeniu pozwala „uwolnić” należności z tytułu wystawionej przez przedsiębiorcę faktury, przed dokonaniem płatności przez kontrahenta.
Jest to szczególnie przydatny mechanizm finansowy w przypadku firm, które wykazują się dużą skalą obrotów, posiadających co najmniej kilku stałych odbiorców, na rzecz których dokonują sprzedaży z tzw. odroczonym terminem płatności.
Faktor na podstawie analizy odbiorców firmy, przyznaje określony limit, w ramach którego możliwe jest korzystanie przez przedsiębiorcę ze wsparcia w postaci uwolnienia środków ze wskazanej faktury.

Kancelaria Ocean Group Sp. z o.o. oferuje swoim klientom pełny wachlarz produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku oraz wsparcie obiektywnych specjalistów przy ich wyborze.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]